Wykorzystywanie cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu optymalizacji jej funkcjonalności i zapewnienia komfortu użytkowania. Strona używa również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich. Więcej informacji można uzyskać w naszej
"Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych"
oraz
"Warunkach korzystania ze stron internetowych".

Zamknięcie okienka oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
x
Strona główna / Szkolenia / Szkolenia menadżerskie / SZKOLENIE ME3: INŻYNIER MENADŻEREM - DELEGOWANIE I ASERTYWNE EGZEKWOWANIE ZADAŃ

ME3: INŻYNIER MENADŻEREM – DELEGOWANIE
I ASERTYWNE EGZEKWOWANIE ZADAŃ

Tryb: Szkolenie otwarte / zamknięte
Stopień kursu: Poziom podstawowy
Czas trwania: 2 dni - 16 godzin lekcyjnych
Liczba uczestników: 8 - 16 osób
Najbliższe szkolenia: TERMINARZ
Cena netto szkolenia otwartego/osoby: 1765 PLN
Cena szkolenia zamkniętego: Kontakt z działem Techniczno - Szkoleniowym

Wymagania wstępne dla uczestników

Brak


Cel kursu:

To co różni specjalistę to od menadżera, to fakt, że specjalista "wie co i jak", menadżer "wie kto wie" i potrafi skutecznie angażować innych ludzi w realizację zadań, które specjalista woli wykonać sam. Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań jest jedną z podstawowych kompetencji menadżerskich, która inżynierom pełniącym funkcje menadżerskie przysparza trudności i to nie tylko na początku ich drogi menadżerskiej, ale również po wielu latach pełnienia roli menadżera. Wśród inżynierów często spotyka się osoby o introwertycznym sposobie odbierania świata, działające logicznie i racjonalnie, dla których angażowanie innych oraz wyrażanie emocji czasem stanowi nie lada wyzwanie. Asertywność jest sposobem wyrażania siebie, w którym wyrażamy nasze myśli, uczucia, życzenia, dbając jednocześnie
o poszanowanie praw drugiej strony, pozwala to delegować i egzekwować zadania z zachowaniem satysfakcjonujących relacji.


Program szkolenia:

 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
  • Zasady delegowania zadań
  • Klimat i filozofia delegowania zadań
  • Poziomy delegowania zadań
  • Dobór poziomu delegowania zadania do poziomu rozwoju kompetencji pracownika
  • Identyfikacja najczęściej popełnianych błędów podczas delegowania
 • Egzekwowanie zadań i odpowiedzialności
  • Monitorowanie realizacji zadań – udzielanie feedbacku
  • Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej
  • Udzielanie negatywnej informacji zwrotnej
  • Prowadzenie rozmowy dyscyplinującej
 • Znaczenie komunikacji asertywnej w egzekwowaniu zadań
  • 4 kroki asertywnego egzekwowania
  • Asertywne radzenie sobie z odmową wykonania zadania
  • Asertywne radzenie sobie w sytuacji ataku personalnego
  • Asertywne wyznaczanie granic w relacji zawodowej
 • Bariery i blokady osobiste w delegowaniu i asertywności
  • Identyfikacja barier indywidualnych
  • Sposoby przełamywania barier osobistych w obszarze delegowania i asertywności
  • Tworzenie indywidualnego planu rozoju kompetencji w obszarze delegowania, egzekwowania i asertywności

W trakcie kursu uczestnicy:

 • Zidentyfikują zachowania asertywne, agresywne i uległe
 • Wyznaczą własne granice i nauczą się dbać o granice rozmówcy
 • Nauczą się wykorzystywać asertywność w budowaniu efektywnych relacji menadżer-podwładny
 • Poprawią współpracę z innymi
 • Poznają profilaktykę wypalenia zawodowego

Metody szkoleniowe:

 • Burza mózgów
 • Dyskusja moderowana
 • Odgrywanie ról
 • Praca z kamerą
 • Film
 • Akwarium
 • Gry zespołowe
 • Praca indywidualna

Adresaci szkolenia:

 • Kadra menadżerska
 • Osoby zarządzające zespołami
 • Inżynierowie
 • Właściciele firm

Zaprojektuj swoje szkolenie / zadaj pytanie

* - oznacza pola wymagane.
SEW-EURODRIVE