Wykorzystywanie cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu optymalizacji jej funkcjonalności i zapewnienia komfortu użytkowania. Strona używa również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich. Więcej informacji można uzyskać w naszej
"Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych"
oraz
"Warunkach korzystania ze stron internetowych".

Zamknięcie okienka oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
x
Strona główna / Szkolenia / Szkolenia Microsoft Office / SZKOLENIE MS11 - MICROSOFT EXCEL – KURS ZAAWANSOWANY

MS11 - MICROSOFT EXCEL; POZIOM ZAAWANSOWANY

Tryb: Szkolenie zamknięte
Stopień kursu: Poziom zaawansowany
Czas trwania: 2 dni - 16 godzin lekcyjnych
Liczba uczestników: Maksymalnie 10 osób
Najbliższe szkolenia: Kontakt z działem Techniczno - Szkoleniowym
Cena szkolenia zamkniętego: Kontakt z działem Techniczno - Szkoleniowym

Wymagania wstępne dla uczestników

Ukończenie szkolenia MS01 lub posiadanie wiedzy i umiejętnościi na poziomie średniozaawanowanym.


Cel kursu:

 • Powtórzenie prawidłowych zasad pracy w Microsoft Excel
 • Nabycie umiejętności tworzenia i analizowania bardziej złożonych formuł obliczeniowych, wykorzystujących najcześciej wykorzystywane funkcje
 • Poznanie zasad parametryzacji kalkulacji z wykorzystaniem róznych metod zapisania parametrów
 • Przybliżenie funkcjonalaności Microsoft Excel zwiażanych z analizą danych i ich prezentacją graficzną.

Program szkolenia:

 • Przypomnienie zasad tworzenia prawidłowych kalkulacji
  • Sposoby adresowania: względny, bezwzględny, nazwy
 • Tworzenie zaawansowanych wzorów obliczeniowych z wykorzystaniem funkcji
  • Zagnieżdżanie funkcji. Stosowanie kryteriów ORAZ, LUB
  • Zastosowanie funkcji wyszukujących (m.in. WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ.POZIOMO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ)
  • Wyszukiwanie dwóch wartości oraz wyszukiwanie w dwóch kolumnach
  • Funkcje daty i czasu (m.in. DZIŚ, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DATA.RÓŻNICA, DATA, DZIEŃ.ROBOCZY, DZIEŃ.TYG)
  • Zastosowanie funkcji matematycznych (m.in. SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW)
  • Zastosowanie funkcji statystycznych (m.in. LICZ.JEŻELI, LICZ.PUSTE, ILE.LICZB, LICZ.WARUNKI, ODCHYLENIE, CZĘSTOŚĆ, MAX.A, MAX.K)
  • Zastosowanie funkcji operujących na tekście (m.in. LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE, ZŁĄCZ.TEKSTY, OCZYŚĆ, PORÓWNAJ, FRAGMENT.TEKSTU)
  • Zastosowanie funkcji finansowych (m.in. FV, NPV, PMT, PV, RATE)
  • Zastosowanie funkcji logicznych (m.in. JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD, JEŻELI.ND, LUB, ORAZ)
  • Zastosowanie funkcji informacyjnych (CZY.BŁĄD, CZY.PUSTE, CZY.LICZBA)
  • Zastosowanie dostępnych funkcji bazodanowych (m.in. BD.MIN, BD.MAX, BD.SUMA,BD.ILE.REKORDÓW)
 • Formuły tablicowe
  • Podstawowe zagadnienia związane z formułami tablicowymi
  • Działania z wykorzystaniem formuł tablicowych
  • Złożone formuły tablicowe
 • Narzędzia analizy danych
  • Tabele przestawne
  • Tworzenie tabeli przestawnej
  • Modyfikacja tabel przestawnych
  • Tworzenie wykresów przestawnych
  • Raporty tabel przestawnych
  • Analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych
  • Grupowanie danych tabeli przestawnej
  • Filtrowanie tabel przestawnych
  • Zaawansowane filtrowanie tabel przestawnych
  • Obliczenia w ramach tabel przestawnych
  • Odwołania do komórek w tabelach przestawnych
  • Analiza warunkowa z wykorzystaniem scenariuszy
  • Tworzenie scenariuszy
  • Wyświetlanie, edycja i usuwanie scenariuszy
  • Łączenie scenariuszy i generowanie raportów scenariuszy
  • Tabela danych oraz szukanie wyniku
  • Tabela danych
  • Wykorzystanie narzędzia Szukanie wyniku
  • Przykłady analizy danych z wykorzystaniem tabel oraz narzędzia Szukanie wyniku
  • Konsolidacja danych
 • Wymiana danych Microsoft Excel z innymi programami
  • Import danych z Microsoft Word, pliki tekstowe, Microsoft Access
  • Pobieranie danych z Internetu
  • Podłączenie danych zewnętrznych
  • Export do Microsoft WORD, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access
  • Korespondencja Seryjna w Microsoft Word ze źródłem danych Microsoft Excel
 • Wykresy i grafika w Microsoft Excel
  • Wykresy podstawowe
  • Wykresy zaawanowane, w tym statystyczne
  • Wykresy przebiegu w czasie
  • Łączenie wykresów
  • Wykresy dynamiczne
  • Zaawanowane formatowanie wykresów
  • Wykorzystanie wbudowanej grafiki (SmartArt, obiekty tekstowe, kształty)
  • Korzystanie z funkcji Zrzut Ekranu
 • Budowanie formularzy
  • Dodawanie formantów formularza do skoroszytu
  • Rodzaje formantów
  • Sprawdzanie poprawności
  • Ochrona obszarów i formuł
 • Praca z szablonami
  • Korzystanie z szablonów dostępnch w MS EXCEL
  • Tworzenie własnego szablonu
 • Tworzenie makr i VBA
  • Nagrywanie makr - automatyzacja codziennych czynności
  • Dzielenie długich makr na procedury
  • Sposoby uruchamiania makr: przyciski, paski narzędzi, polecenia w menu.
  • Makra z odwołaniami względnymi i bezwzględnymi.
  • Unikanie typowych problemów powstających przy tworzeniu makr, testowanie.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy dowolnych działów, którzy na co dzień odpowiedzialni są za przygotowywanie złożonych dokumentów firmowych (kalkulacje, analizy, raporty)
 • Osoby, które odpowiedzialne są za tworzenie standardów firmowych, takich jak: Szablony, formularze
 • Kadra zarządzająca, która nadzoruje, weryfikuje i opiniuje w/w dokumenty.

Zaprojektuj swoje szkolenie / zadaj pytanie

* - oznacza pola wymagane.
SEW-EURODRIVE