Wykorzystywanie cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu optymalizacji jej funkcjonalności i zapewnienia komfortu użytkowania. Strona używa również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich. Więcej informacji można uzyskać w naszej
"Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych"
oraz
"Warunkach korzystania ze stron internetowych".

Zamknięcie okienka oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
x
Strona główna / Szkolenia / Szkolenia Microsoft Office / SZKOLENIE MS01: STANDARDY PRACY W MICROSOFT OFFICE

TS2: VBA w MICROSOFT EXCEL; Poziom zaawansowany

Tryb: Szkolenie zamknięte / stacjonarne / zdalne
Stopień kursu: Poziom zaawansowany
Czas trwania: 3 dni - 21 godzin lekcyjnych
Liczba uczestników: Maksymalnie 8 osób
Najbliższe szkolenia: Kontakt z działem Techniczno - Szkoleniowym
Cena netto/osoby: Kontakt z działem Techniczno - Szkoleniowym

Wymagania wstępne dla uczestników

Znajomość podstaw składni języka VBA lub ukończenie kursu: TS1 – VBA w Microsoft EXCEL kurs podstawowy.


Program szkolenia:

 • Pętle
  • Praca z pętlami iteracyjnymi
  • Praca z pętlami warunkowymi
 • Excel Object Model
  • Ochrona arkuszy z poziomu VBA
  • Obiekt Workbook, kolekcja Workbooks
  • Obiekt Worksheet, kolekcja Worksheets
  • Walidacja arkuszy
  • Praktyczne metody obiektu Range
  • Kopiuj, wklej, wklej specjalnie
  • Obiekt CurrentRegion
  • Znajdź, zastąp
  • Sortowanie zakresów
  • Wykresy (Obiekt Chart)
  • Zdarzenia obiektów i ich użycie
 • Tablice
  • Tablice statyczne i statyczne wielowymiarowe
  • Tablice dynamiczne
  • Tablica dynamiczna typu Variant
  • Optymalizacja tablic i pamięci
 • Programowanie obiektowe
  • Klasy i obiekty
  • Tworzenie klas
  • Tworzenie i niszczenie obiektów
  • Tworzenie metod
  • Tworzenie własności
  • Walidacja danych przy pomocy własności
  • Domyślne własności i metody
  • Obsługa błędów w klasach
 • Programowanie raportów PivotTable i PivotChart
  • Projekt raportu prostego
  • Projekt raportu złożonego (z własnymi formułami)
  • Projekt raportu wielotablicowego
  • Projekt wykresu Pivot
 • Tworzenie i zarządzanie kolekcjami
  • Tworzenie kolekcji
  • Dodawanie i usuwanie elementów
  • Odwołania do elementów (za pomocą klucza oraz indeksu)
 • Zaawansowane struktury i funkcje VBA
  • Przekazywanie parametrów przez wartość i referencje (ByRef i byVal)
  • Procedury o zmiennej ilości parametrów
  • Procedury o nieznanej liczbie parametrów (ParamArray)
  • Enumeracje, wygodne przekazywanie parametrów
  • Typy użytkownika (User-defined Type)
  • Obsługa wartości Null, Nothing, empty string "", Empty, 0
  • Parametry opcjonalne i wartości domyślne
  • Konwersja typów (Conversion)
 • Operacje na plikach
  • Otwieranie i zamykanie plików tekstowych
  • Czytanie i zapisywanie danych tekstowych i binarnych
  • Przetwarzanie rekordów w plikach CSV
  • Efektywne przetwarzanie plików tekstowych
  • Praca z plikami XML
 • Dodatki
  • Tworzenie własnych dodatków
  • Tworzenie paska narzędzi dla dodatku
  • Instalacja własnych dodatków i ich zabezpieczanie
 • Korzystanie z zewnętrznych bibliotek
  • Tworzenie słowników MS Scripting.Dictionary
  • Tworzenie list informacji systemowych
  • Korzystanie z bibliotek systemowych Windows
 • Łączenie się do zewnętrznego źródła baz danych - ADO
  • Podłączanie do zewnętrznych baz danych MS Access, MS SQL Server, Oracle
  • Przetwarzanie danych w recordset
  • Projektowanie zapytań w języku SQL
  • Wykorzystanie danych z recordset do zasilenia kontrolek (comboBox, listBox)
  • Projektowanie aplikacji bazodanowej
 • Praca z aplikacjami zewnętrznymi
  • Projektowanie korespondencji seryjnej z zastosowaniem szablonu MS Word
  • Projektowanie automatycznej korespondencji MS Outlook
  • Automatyczne tworzenie slajdów w prezentacji MS PowerPoint

 • W trakcie kursu uczestnicy:

  • Wykonują ćwiczenia utrwalające, projektują formuły oraz obserwują powstawanie struktur i analizują kod VBA

  Adresaci szkolenia:

  • Szkolenie przeznaczone dla osób, dla których podstawy nie są zagadką, potrafią dość sprawnie budować składnię logiczną oraz przetwarzać istniejące dane za pomocą pętli programistycznych. Osoby chcące pozyskiwać dane z zewnętrznych źródeł danych (bazy danych, inne pliki Excel, usługi internetowe, itd), przetwarzaą je oraz raportować np. za pomocą tabel i wykresów przestawnych znajdą na tym kursie, to czego szukają.

  Zaprojektuj swoje szkolenie / zadaj pytanie

  * - oznacza pola wymagane.
SEW-EURODRIVE