Wykorzystywanie cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu optymalizacji jej funkcjonalności i zapewnienia komfortu użytkowania. Strona używa również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich. Więcej informacji można uzyskać w naszej
"Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych"
oraz
"Warunkach korzystania ze stron internetowych".

Zamknięcie okienka oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
x
Strona główna / Szkolenia / Energetyczne uprawnienia kwalifikacyjne

Energetyczne uprawnienia kwalifikacyjne

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami), osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji zobowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie użytkowników eksploatujących:
- urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW
- urządzenia i instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

Zasady uzyskiwania świadectw kwalifikacyjnych omówione są w Rozp. Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z dn. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Świadectwa wydaje się w trzech grupach:

Grupa 1. – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
Grupa 2. – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (np. pompy, wentylatory, ssawy, dmuchawy i sprężarki)
Grupa 3. – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Rozróżnia się dwa rodzaje uprawnień kwalifikacyjnych:
- eksploatacyjne (typu E), do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowe
- dozorowe (typu D), do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami lub osób wykonujących prace w zakresie j. w. oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Świadectwa kwalifikacyjne ważne są praktycznie przez okres pięciu lat od daty wydania.
Wydają je na podstawie zdanego egzaminu komisje kwalifikacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki.
Firma nasza organizuje szkolenia przygotowujące słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych we wszystkich trzech grupach i w pełnym zakresie.
Współpracujemy ponadto z Komisjami Kwalifikacyjnymi, co zapewnia przystąpienie do egzaminu bezpośrednio po ukończonym szkoleniu.
Koszt szkolenia zależny jest od ilości szkolonych osób oraz zakresu tego szkolenia i uzgadniany jest każdorazowo z kontrahentem.
Natomiast koszt egzaminu określony jest przez Rozp. Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z dn. 28 kwietnia 2003 r. i wynosi 10% najniższego krajowego wynagrodzenia.Zaprojektuj swoje szkolenie

* - oznacza pola wymagane.
SEW-EURODRIVE