Wykorzystywanie cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu optymalizacji jej funkcjonalności i zapewnienia komfortu użytkowania. Strona używa również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich. Więcej informacji można uzyskać w naszej
"Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych"
oraz
"Warunkach korzystania ze stron internetowych".

Zamknięcie okienka oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
x
Strona główna / Szkolenia / Szkolenia Microsoft Office /TS1: VBA W MICROSOFT EXCEL – KURS PODSTAWOWY

TS1: VBA w MICROSOFT EXCEL; Poziom podstawowy

Tryb: Szkolenie zamknięte / stacjonarne / zdalne
Stopień kursu: Poziom podstawowy
Czas trwania: 3 dni - 21 godzin lekcyjnych
Liczba uczestników: Maksymalnie 10 osób
Najbliższe szkolenia: Kontakt z działem Techniczno - Szkoleniowym
Cena netto/osoby: Kontakt z działem Techniczno - Szkoleniowym

Wymagania wstępne dla uczestników

Znajomość Microsoft Excel co najmniej na poziomie średniozaawansowanym.


Program szkolenia:

 • Makra
  • Rejestrowanie i edycja makr
  • Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów
 • Środowisko VBA
  • Visual Basic Editor i jego opcje
  • Zarządzanie komponentami
  • Skróty klawiszowe
  • Optymalizacja środowiska
 • Wstęp do programowania proceduralnego
  • Procedury: Function, Sub
  • Typy danych
  • Instrukcja warunkowa if ... then ... elseif ... else ... end
  • Instrukcja case
  • Pętle do ... loop while, until
  • Pętla for ... next
  • Instrukcje przerwania pętli (exit)
  • Przetwarzanie macierzy
 • Ciągi znaków
  • Łączenie ciągów znaków (konkatenacja)
  • Konwersja na inne typy (niejawna i jawna)
  • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
 • Visual Basic
  • Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
  • Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox)
  • Deklaracja zmiennych
  • Zasięg i czas życia zmiennych
  • Operatory i ich priorytety
  • Opcje modułów
  • Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
  • Obiekty, klasy, metody i własności
  • Zabezpieczanie kodu
  • Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
 • Debuggowanie
  • Przetwarzanie krokowe
  • Okienko Locals
  • Okienko Immediate
  • Pułapki - Watches
  • Call Stack
 • Obsługa błędów
  • Rodzaje błędów i sposoby eliminacji
  • Przechwytywanie i obsługa run-time errors
  • Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo
 • Model Obiektów Excel
  • Obiekt Application
  • Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
  • Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
  • Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell
  • Obiekt Selection
  • Kolekcja Range
  • Obiekt Cells
  • Wyświetlanie danych na pasku status
  • Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating
  • Pomiar czasu za pomocą metody Timer
 • Obsługa zdarzeń w języku VBA
  • Czym jest zdarzenie?
  • Reagowanie na zdarzenie i tworzenie procedury obsługi zdarzenia
  • Wywoływanie procedur obsługi zdarzenia
  • Obsługa często występujących zdarzeń
 • Formularze VBA
  • Tworzenie własnych formularzy
  • Wywoływanie formularza z poziomu kodu
  • Wykorzystanie formularzy w arkusz

 • W trakcie kursu uczestnicy::

  • Wykonują ćwiczenia utrwalające, obserwują powstawanie struktur i analizują kod.

  Adresaci szkolenia:

  • Szkolenie dla osób rozpoczynających prace z językiem VBA. Od podstaw prowadzone szkolenie skupia się na pobieraniu danych od użytkownika oraz z arkuszy danych, przetwarzaniu ich oraz budowaniu atrakcyjnych wizualnie zestawień i raportów

  Zaprojektuj swoje szkolenie / zadaj pytanie

  * - oznacza pola wymagane.
SEW-EURODRIVE