Wykorzystywanie cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu optymalizacji jej funkcjonalności i zapewnienia komfortu użytkowania. Strona używa również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich. Więcej informacji można uzyskać w naszej
"Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych"
oraz
"Warunkach korzystania ze stron internetowych".

Zamknięcie okienka oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
x
Strona główna / Szkolenia / Szkolenia menadżerskie / SZKOLENIE ME1: INŻYNIER MENADŻEREM – ODKRYJ SWÓJ POTENCJAŁ MENADŻERSKI Z INSIGHTS DISCOVERY™

ME1: INŻYNIER MENADŻEREM – ODKRYJ SWÓJ POTENCJAŁ MENADŻERSKI Z INSIGHTS DISCOVERY™

Tryb: Szkolenie otwarte / zamknięte
Stopień kursu: Poziom podstawowy
Czas trwania: 1 dzień – 8 godzin lekcyjnych
Liczba uczestników: 8 - 16 osób
Najbliższe szkolenia: TERMINARZ
Cena netto szkolenia otwartego/osoby: 1550 PLN
Cena szkolenia zamkniętego: Kontakt z działem Techniczno - Szkoleniowym

Wymagania wstępne dla uczestników

Wypełnienie kwestionariusza on-line


Cel kursu:

Czasem awans ze stanowiska specjalisty na stanowisko menadżerskie staje się źródłem kłopotów wynikających z braku umiejętności zarządzania ludźmi, firma traci wybitnego specjalistę, a zyskuje zestresowanego menadżera. Udział w szkoleniu Inżynier menadżerem – odkryj swój potencjał menadżerski z Insights Discovery™ pozwoli określić źródła autorytetu niezbędne do efektywnego pełnienia roli menadżera, zapewni podstawową wiedzę niezbędną do zarządzania ludźmi oraz wyposaży w umiejętności miękkie, które zapewnią szybką i efektywną adaptację do pełnienia funkcji menadżerskich. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma raport preferencji indywidualnych,
w którym zawarte są konkretne wskazówki rozwojowe pomagające w pełnieniu roli menadżerskiej.


Program szkolenia:

 • Być menadżerem, a więc być kim? - rola i zadania kierownika zespołu
  • Rola i zadania kierownika zespołu
  • Różnice między specjalistą, a menadżerem
  • Czynniki budujące autorytet menadżera
 • Odkrywanie indywidualnych źródeł autorytetu:
  • Mocne strony w pełnieniu funkcji menadżerskich
  • Słabe strony w pełnieniu funkcji menadżerskich
  • Wyjątkowe źródła autorytetu w roli menadżera
  • Sposób komunikacji budujący efektywne relacje z pracownikami i zwierzchnikami
  • Sposób komunikacji utrudniający efektywne relacje z pracownikami i zwierzchnikami
  • Wskazówki rozwojowe dla pełnego wykorzystania potencjału menadżerskiego
 • Przełamywanie barier i blokad utrudniającech efektywne pełnienie funkcji menadżerskich:
  • Identyfikacja ograniczających przekonań
  • Przeformułowanie ograniczających przekonań
  • Sformułowanie planu rozwoju do wdrożenia po szkoleniu

W trakcie kursu uczestnicy:

 • Poznają swój typ psychologiczny oraz jego konsekwencje dla pełnienia funkcji menadżerskch
 • Poznają czynniki budujące autorytet menadżera
 • Zrozumieją różnice między specjalistą a menadżerem
 • Nabędą umiejętność budowania efektywnych relacji z podwładnymi i zwierzchnikami
 • Nabędą umiejętność komunikacji wzmacniającej autorytet menadżera

Metody szkoleniowe:

 • Profil preferencji indywidualnych Insights Discovery™
 • Burza mózgów
 • Dyskusja moderowana
 • Odgrywanie ról
 • Film
 • Akwarium
 • Gry zespołowe
 • Praca indywidualna

Adresaci szkolenia:

 • Kadra menadżerska
 • Osoby zarządzające zespołami
 • Inżynierowie
 • Właściciele firm
 • Specjaliści

Zaprojektuj swoje szkolenie / zadaj pytanie

* - oznacza pola wymagane.
SEW-EURODRIVE