Wykorzystywanie cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu optymalizacji jej funkcjonalności i zapewnienia komfortu użytkowania. Strona używa również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich. Więcej informacji można uzyskać w naszej
"Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych"
oraz
"Warunkach korzystania ze stron internetowych".

Zamknięcie okienka oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
x
Strona główna / Szkolenia / Szkolenia menadżerskie / SZKOLENIE ME4:INŻYNIER MENADŻEREM – "KWESTIA CZASU", ORGANIZACJA PRACY I WYKONYWANIE ZADAŃ POD PRESJĄ CZASU

ME4: INŻYNIER MENADŻEREM – "KWESTIA CZASU", ORGANIZACJA PRACY I WYKONYWANIE ZADAŃ POD PRESJĄ CZASU

Tryb: Szkolenie otwarte / zamknięte
Stopień kursu: Poziom podstawowy
Czas trwania: 2 dni - 16 godzin lekcyjnych
Liczba uczestników: od 9 do 18 osób
Najbliższe szkolenia: TERMINARZ
Cena netto szkolenia otwartego/osoby: 1765 PLN
Cena szkolenia zamkniętego: Kontakt z działem Techniczno - Szkoleniowym

Wymagania wstępne dla uczestników

Brak


Cel kursu:

W ciągu doby każdy z nas dysponuje 24 godzinami. Co sprawia, że jedni potrafią osiągać w tym czasie ambitne cele i znajdują jeszcze przestrzeń dla swoich przyjemności, a innym wciąż brakuje czasu, z ich listy zadań nic nie ubywa, pomimo kolejnej nieprzespanej nocy? Odpowiedzią jest skuteczna organizacja pracy i efektywne zarządzanie sobą w czasie, które stanowią przedmiot szkolenia Kwestia Czasu, którego wyjatkowość polega na udziale w grze, która stanowi symulację tygodnia z życia firmy i to w nadzwyczajnej sytuacji, bo wszystko ma być zrobione, a firma musi zmienić siedzibę i przeprowadzić się do nowego lokum.


Program szkolenia:

 • Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie we współpracy z innymi
  • Czas jako osobisty kapitał każdego z nas
  • Korzyści z lepszej organizacji czasu pracy
  • Identyfikacja złodziei czasu oraz walka z nimi
  • Nawyki tracenia czasu /prokrastynacja/ i metody zapanowania nad nimi
 • Wyznaczanie celów kluczem do lepszej organizacji dnia
  • Cele krótko- i długookresowe
  • Kryteria właściwie zdefiniowanego celu (metoda SMART)
  • Analiza SWOT i GAP narzędziem pomocnym w definiowaniu celów
 • Metody planowania
  • System planowania czasu 60/40
  • Zasada Pareto
  • Analiza ABC
  • Metoda Alpen
  • Pomoce w planowaniu
 • Ustalanie priorytetów a właściwe podejmowanie decyzji
  • Metody ustalania priorytetów
  • Matryca zarządzania czasem
  • Zadania ważne i pilne – które z nich są najważniejsze – zasada Eisenhowera

W trakcie kursu uczestnicy:

 • Posiądą umiejętność formułowania celów SMART oraz klasyfikacji celów, cele długoterminowe i krótkoterminowe,
 • Dowiedzą się jak ustalać priorytety i budować plany działania z ich uwzględnieniem,
 • Nauczą się koncentracji na rzeczach ważnych z uwzględnieniem metody Pareto,
 • Posiądą umiejętność myślenia systemowego i wykorzystywania zasobów firmy w celu zwiększenia efektywności realizacji zadań,
 • Zredukują stres wynikający z niedostatków organizacji pracy i zarządzania czasem pracy, w tym eliminacji złodziei czasu,

Metody szkoleniowe:

 • Gra KWESTIA CZASU
 • Burza mózgów
 • Dyskusja moderowana
 • Odgrywanie ról
 • Praca z kamerą
 • Film
 • Akwarium
 • Gry zespołowe

Adresaci szkolenia:

 • Kadra menadżerska
 • Osoby zarządzające zespołami
 • Inżynierowie
 • Właściciele firm

Zaprojektuj swoje szkolenie / zadaj pytanie

* - oznacza pola wymagane.
SEW-EURODRIVE